Raspunderea pentru fapta altei persoane

Raspunderea pentru fapta altei persoane

( raspunderea indirecta)


1. RASPUNDEREA PARINTILOR PENTRU FAPTA COPIILOR MINORI

Aceasta raspundere rezida din obligatia legala pe care o au parintii de a supraveghea minorul.

Cui se aplica aceasta raspundere de supraveghere?

1. parintele din casatorie

2.parintele din afara casatoriei

3.adoptatorul

Pentru ca raspunderea parintilor sa fie angajata, nu este necesar ca minorul sa fi actionat cu discernamant.

Parintii nu raspund daca minorul dobandeste capacitate deplina de exercitiu prin casatorie inainte de a implini 18 ani.

De asemenea, parintii nu raspund daca la data savarsitii faptului prejudiciabil de catre minor, ei se aflau in executarea unei pedepse privative de libertate.

Parintele divortat, caruia nu i s-a incredintat minorul si nici nu il creste efectiv, nu raspunde pentru faptele prejudiciabile savarsite de minor.

Prezumtiile stabilite pentru raspunderea parintilor se pot rasturna :

– prin dovada ca un fapt exterior copilului ,pentru care ei nu raspund, a deteminat savarsirea faptei

-lipsa discernamantului parintior pe oo anumita perioada de timp

2.RASPUNDEREA INSTITUTORILOR PENTRU FAPTELE ELEVILOR SI MESTESUGARILOR PENTRU UCENICII LOR

Prin „institutor” se intelege invatatorul pentru clasele primare, educatoarul, pentru invatamantul prescolar si profesorul din invatamantul gimnazial.

In toate situatiile, institutorii si mestesugarii raspund numai pentru elevii si ucenicii minori.

Prezumtii:

 • indatorirea de supraveghere nu a fost indeplinita corespunzator
 • intre ceasta neindeplinire si savarsirea faptei ilicite de elev sau ucenic exista un raport de cauzalitate
 • prezumtia de culpa a profesorului sau mestesugarului

Conditii generale ale raspunderii:

 • victima prejudiciului sa faca dovada existentei faptei ilicite; existenta prejudiciului; existenta culpei elevului/ucenicului;
 • daca se rastoarna aceste prezumtii, se reactiveaza raspunderea parintilor.

Efectele raspunderii: raspunderea parintilor nu poate fi angajata concomitent cu a profesorilor sau mestesugarilor.

victima se poate intoarce si impotriva elevului singuri sau impreuna cu profesorului sau mestesugarului.

3.RASPUNDEREA COMITENTIOR PENTRU FAPTELE PREPUSILOR

Cele doua notiuni, cea de comitent si cea de prepus presupun existenta unui raport de prepusenie, de subordonare, pe baza acorduluide vointa, comitentul incredintand prepusului o anumita functie sau insarcinare.

Raportul de prepusenie se poate naste:

– din raporturi de munca

– in contractul de mandat NUMAI DACA se stabileste o subordonare deplina a mandatarului fata de mandant

Prezumtia de culpa in sarcina comitentului este o prezumtie legala absoluta.

avocat Laura Herescu

Reclame

Raspunderea pentru fapta proprie

 

Elemente din materia raspunderii pentru fapta proprie

Codul civil prevede care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a se angaja raspunderea civila delictuala a unei persoane fizice; astfgel putem enumera:

 • existenta unei fapte ilicite
 • existenta unui prejudiciu
 • legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu
 • existenta culpei
 • capacitatea delictuala a celui ce a savarsit fapta ilicita

Fapta ilicita: inseamna orice fapta prin care, incalcandu-se o norma juridica, se cauzeaza un prejudiciu unui subiect de dreptcivil sau intereselor acestuia.

Ce inlatura caracterul ilicit al faptei?

 • legitima aparare
 • starea de necesitate
 • indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege, ori a ordinului superiorului
 • exercitarea unui drept
 • consimtamantul victimei

Prejudiciul:

 • doar existenta unui prejudiciu angajeaza raspunderea delictuala
 • el este rezultatul incalcarii unui drept subiectiv al persoanei
 • poate fi si rezultatul incalcarii unor simple interese ale victimei
 • poate fi patrimonial si moral

 

Conditiile pentru repararea prejudiciului:

 • sa fie cert
 • sa nu fi fost reparat inca

Cum se poate repara prejudiciul?

Prejudiciul se poate repara prin invoiala persoanelor implicate.

Daca persoanele implicate nu se pot intelege ,acestea pot apela la instanta judecatoreasca pentru stabilirea existentei si intinderii prejudiciului.

 

Este necesar a exista un raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul produs.

De asemenea, este necesar a se stabili vinovatia celui care produce prejudiciul.

Formele vinovatiei:

 • intentiadirecta
 • intentia indirecta
 • culpa sub forma neglijentei
 • culpa sub forma imprudentei

Cazuri in care culpa este inlaturata:

 • prejudiciul provine din culpa victimei
 • faptul unui tert pentru care autorul prejudicului nu este tinut sa raspunda
 • cazul fortuit
 • forta majora

 

Raspunderea civila delictuala

Raspunderea civila delictuala este regementata de codul civil in art 998- 1003.

Raspunderea civila delictuala este, astfel:

1. pentru fapta proprie

2.pentru fapta ilicita a altei persoane

3. raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri ori animale

4.raspunderea proprietarului pentru prejudiciile produse prin ruina unor constructii care ii apartin

Notiuni generale:

Faptul juridic ilicit care da nastere obligatiei de despagubire se numeste delict civil.

Raspunderea civila poate fi delictuala si contractuala, dupa cum prejudiciul rezulta din faptul ilicit cauzator de prejudicii sau din neexecutarea ori executarea necorespunzatoarea obligatiei contractuale.

Raspunderea civila delictuala este o sanctiune civila cu caracter reparator.

Ce e important de stiut este faptul ca, neavand un caracter de pedeapsa, raspunderea civila se transmite mostenitorilor autorului faptului prejudiciabil.